AKİL

İYEM Akademi İlahiyat (Âkil), 2022 yılında İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından, asrımızın ihtiyacı olan donanıma sahip ilim adamları yetiştirmek amacıyla, ilahiyat fakültelerinde lisans eğitimi alan üstün yetenekli öğrencilerin eğitim ve araştırmalarını başarı ile yürütmelerini sağlayıcı her türlü hizmet desteği sunmak için kurulmuştur.

Bu gayeye yönelik olarak İYEM Akademi İlahiyat (Âkil), başta Arapça ve İngilizce olmak üzere Dil bilimleri, İslami İlimler, Sosyal Bilimler, Kritik-Analitik Düşünce, Akademik Yazım Teknikleri alanlarında Eğitime Destek Programları hazırlar. İlahiyat fakültelerinden programına kabul ettiği öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca, yurt içinde eğitim ve araştırmalarına rehberlik eder, burs ve çeşitli öğrenim ödenekleri imkânlarını sunarak destekler.

 

İYEM Akademi İlahiyat (Âkil), Kayseri'deki İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyan hazırlık, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerden gelen başvuruları kabul edecektir.

ÖNEMLİ

1- ÂKİL, tamamen ücretsiz ve gönüllü bir programdır.

2- Burs imkanının yanı sıra ücretsiz yurt imkanı da sunulmaktadır.

3- Kontenjan sınırlıdır ve mülakatla alım yapılacaktır.

4- Mülakat tarihi, saati ve yeri daha sonra bildirilecektir.

5- Dersler Cuma ve/veya Cumartesi günleri yapılacaktır.

/>

 

 

Hızlı iletişim
  • 0 (352) 231-38 66
  • 0352 231 38 66
  • kayseri@iyc.org.tr
İletişim Formu
Hızlı iletişim