Açıklama

Bu proje ile gençleri teknolojik bağımlılıktan uzak tutmayı, teknolojiyi doğru ve etkin kullanarak gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi, Gençleri tüketicilikten üretici konuma getirmeyi, dijital dünyanın kötü içeriklerine karşı milli ve manevi, ahlaki ve etik içerikler geliştirmelerini teşvik ederek kendilerini gerçekleştirebilecekleri ortamlar ve fırsatlar oluşturmayı, amaçlamaktayız.

Bu amaçlar doğrultusunda inşaatı tamamlanmış 1200 metrekare civarında kapalı alana sahip tesisimizde öğrenciler için 5 atölye oluşturacağız. Bunlar Medya atölyesi, Dijital Sanatlar Atölyesi, Programcılık Atölyesi, Teknoloji Tasarım Atölyesi ve Kariyer Gelişim Atölyeleridir. Gençler projede aldıkları eğitimleri atölyeler sayesinde uygulamalı olarak öğreneceklerdir. Atölyelerimizde medya araç ve gereçlerini, görsel tasarım programları kullanmayı, kodlama dillerini, elektrik devreleri oluşturmayı, robotik ve kodlama yapmayı, 3d tasarım yapma ve çıktı alma gibi birçok beceri kazanacakları eğitimler alacaklardır.

Projede gençlerin alacakları teknik bilgilerin yanında kişisel ve sosyal gelişimlerini artıracak Girişimcilik, Proje Döngüsü, Etkili İletişim, Yönetişim becerisi, sosyal medya yöneticiliği, algı yönetimi eğitimleri uzman kişilerce verilecektir. Gençlerin atölyelerde yapacakları projeler ile takım çalışması, organizasyon kabiliyeti, iletişim becerileri, liderlik becerileri kazanmaları sağlanacaktır. Bu beceriler sayesinde gençler bir ekip olarak atölyelerde özgürce ürün, yazılım ve içerik üretebilecekler. Ürettiklerini tüm platformlarda sergileyebilecekler, yarışmalara katılabilecekler. Bunların vermiş olduğu özgüven sayesinde ülkemizin kalkınmasında katkı sağlayabileceklerini göreceklerdir.

Sonuç olarak projemiz ile milli ve manevi değerlerine bağlı, girişken, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, topluma ve ülkesine karşı sorumluluk bilinci olan, gönüllülük projelerine aktif katılan proje üreten ve yöneten bir gençliğin oluşması sağlanacaktır.